Daniel Wójtowicz z Warszawy

Korzystałem z pomocy Pani Kingi Koronkiewicz w organizowaniu stałej i trudnej opieki nad moją dziewięćdziesięcioletnią matką przez pięć lat i nigdy mnie nie zawiodła. Wcześniej, w próbach współpracy z innymi niby podobnymi agencjami, spotykały mnie same, bardzo przykre zawody. W pracy Pani Kingi i Jej Centrum doceniam staranność i trafność doboru opiekunek, zarówno tych długoterminowych jak i doraźnych- tzw "zmieniczek". W sumie przewinęło się ich przez te lata trzy do pracy wieloletniej (rok, rok, i dwa i pół roku) i kilka dalszych-tych doraźnych. Żadna z nich nie sprawiła mojej Mamie ani mnie zawodu a kilka z nich zżyło się z Mamą jak Rodzina i traktowało ja naprawdę jak matkę. Jest to wynikiem bardzo starannej selekcji kandydatek i poprzedzania wyboru gromadzeniem referencji. Z mojej wieloletniej obserwacji rynku wynika, że jest to rzecz wyjątkowa. Potwierdzają to również opowieści opiekunek. Doceniam również to, że Pani Kinga nigdy,w wypadku zdarzeń nagłych, nie zostawiła mnie bez pomocy i bez usilnych i skutecznych starań rozwiązania problemu. Dzięki wyjątkowej opiece zorganizowanej w oparciu o opiekunki dobrane przez Panią Kingę i PCO moja Mama przeżyła ostatnie lata swojego życia w komfortowych warunkach, starannej i serdecznej, odpowiedzialnej opieki a ja z Rodziną nie muszę zaliczyć tych lat na straty- mogłem normalnie żyć,pracować podróżować i korzystać z rozrywek. I nie mam dziś wyrzutów sumienia. Jestem za to wszystko bardzo zobowiązany. Z pełnym przekonaniem rekomenduję PCO i Panią Kingę wszystkim poszukującym pomocy w opiece nad Bliskimi. Daniel Wójtowicz Warszawa. PS Upoważniam Pnia Kingę do podania mojego telefonu Osobom, które chciałyby na temat tych referencji ze mną porozmawiać.

Wiarygodność informacji o kandydatkach była wyjątkowo wysoka. Charakterystyki pełne i trafne.

Opinia klienta